Политика за поверителност

Политика за поверителност за YourLiebherrCareer – кариерния портал на фирмената група Либхер

А. Обща информация

I. Какво регулира настоящата политика за поверителност?

Ние отдаваме голямо значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. По-надолу Ви предоставяме информация относно обработването на Вашите лични данни в YourLiebherrCareer - кариерния портал на фирмената група Либхер (накратко: „портал“).

II. Какво представляват личните данни и какво означава обработване?

1. „Лични данни“ (наричани по-долу „данни“) са всяка информация, чрез която може да се идентифицира дадено физическо лице. Лични данни представляват не само информацията, с която пряко се идентифицира едно лице (като напр. име или електронен адрес), но също и информацията, чрез която непряко, посредством допълнителни данни даденото лице може да бъде идентифицирано.   

2. „Обработване“ представляват всички операции, които могат да бъдат извършени с Вашите лични данни (като напр. събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данните). 

Б. Обработване на данните

I. Кой е отговорен за обработването на Вашите данни?

Като част от набирането на персонал чрез портала, различните компании от фирмената група Либхер работят в тясно сътрудничество помежду си и са дефинирали съвместно процесите за обработването на данните на кандидати в определени области.

По отношение на отговорностите при обработването на лични данни в портала, е дефинирано следното разграничение:

Liebherr-IT Services GmbH носи отговорност за обработването на данни в рамките на Вашето посещение на уеб страниците на портала, както и регистрацията и удостоверяването на Вашия акаунт в Либхер (накратко: „акаунт“).

Когато ползвате портала, за да кандидатствате за работа в рамките на фирмената група Либхер, Вашето заявление се състои от два компонента. Първо, трябва да създадете за себе си профил на кандидат, в който да запазите лична информация, свързана с Вашата кандидатура. Този профил е задължителен, за да може след това да кандидатствате за конкретни обяви. В съответното заявление за кандидатстване можете да допълните или презапишете информация от профила.

В рамките на обработването на данни от Вашия профил, в зависимост от избраната от Вас опция за настройката за видимост в базата-данни с кандидати на фирмената група Либхер, отговаря:

 • компанията от фирмената група Либхер, за чиято/чиито позиция/и сте кандидатствал/а, или
 • компаниите от фирмената група Либхер със седалище в държавата, която сте посочил/а като държава на пребиваване във Вашия профил, или
 • всички компании от фирмената група Либхер по света,

съвместно с Liebherr-IT Services GmbH в съответствие с чл. 26 пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

За обработването на данните във Вашето заявление за кандидатстване отговаря съответната компания от фирмената група Либхер, която е обявила позицията.

Преглед на всички потенциални компании от фирмената група Либхер, които обработват лични данни, можете да намерите тук.

Можете да предявите правата си като субект на данните съгласно чл. 15 до чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 към Liebherr-IT Services GmbH, като използвате следните данни за контакт:

HR IT
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Електронен адрес: MySuccess.DataPrivacy@liebherr.com

Liebherr-IT Services GmbH действа като централна точка за контакт при упражняване на правата на субектите на данните в рамките на обработването като съвместен администратор, както и при обработване на данните във връзка с конкретни заявления за кандидатстване.

II. Какви данни обработваме, за какви цели и на какво правно основание?

Чрез портала Вашите данни може да бъдат обработвани в различен контекст. По-долу е описано какви Ваши данни можем да обработваме, в рамките на каква операция по обработване, с каква цел и на какво правно основание.

1. Обработване на данни при посещение на уеб страниците

Когато посещавате уеб страниците на този портал, фирма Liebherr-IT Services GmbH обработва Ваши лични данни.

а) Какви данни се обработват във връзка с Вашето посещение на уеб страниците?

При достъп до уеб страниците и тяхното съдържание, от нашия уеб сървър се обработват по-специално следните данни:

 1. дата и час на отваряне на уеб страницата
 2. Вашият (външен) IP адрес
 3. името на домейна на Вашия доставчик на Интернет-услугата
 4. тип на използвания браузър, неговата версия и използваната операционна система
 5. URL (интернет-адрес) на уебсайта, на който сте се намирал/а по време на достъпа
 6. файловете, достъпни чрез уеб страниците (вид на достъпа, име на файла, до който е осъществен достъп, URL-адрес на файла, до който е осъществен достъп, успешно осъществен достъп)
 7. количеството данни, предадени на Вас при посещение на уеб страниците.

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Ние обработваме тези данни с цел гарантиране сигурността и стабилността на нашия портал.

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Вашите данни се обработват на база легитимен интерес (съгл. член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679). Нашият легитимен интерес е подобряването и поддържането на стабилността, респ. функциите и сигурността на портала.

г) Използване на бисквитки и други технологии

При предоставянето на нашия уебсайт ние използваме само такива бисквитки и други технологии, които са необходими за техническото предоставяне на услугата и следователно не изискват съгласие.

Бисквитките са малки текстови файлове, които уеб сървър може да съхранява и чете на Вашето крайно устройство (компютър, смартфон или подобно) посредством уеб браузъра, който използвате. Бисквитките съдържат отделни буквено-цифрови символни низове, които позволяват идентифициране на уеб браузъра, който използвате, и могат също да съдържат информация за специфични за потребителя настройки. Към другите технологии спадат например, така наречената технология за локално съхранение. Използвайки технологията за локално съхранение, данните се съхраняват само локално, т.е. само на Вашето крайно устройство, а не на уеб сървъра, в така нареченото локално хранилище на Вашия уеб браузър. За разлика от бисквитките, данните, съхранявани чрез технология за локално съхранение, нямат дата на изтичане и не се изтриват автоматично без допълнителни действия; можете обаче сами да изтриете тези данни през Вашия уеб браузър. Моля, вижте инструкциите на производителя на Вашия уеб браузър относно това как да изтриете данни, съхранени с помощта на технология за локално съхранение.

Основните бисквитки и други технологии са тези, които са технически необходими за функционирането, както и за гарантиране на сигурността и стабилността на нашия уебсайт и системите за информационни технологии (напр. балансиране на натоварването) и, ако е приложимо, такива бисквитки и други технологии, които съхраняват определени въведени от Вас настройки, избрани опции или въведена информация принципно до затварянето на уеб браузъра (изключение: локално съхранение), с цел предоставяне на желаната и изисквана от Вас функция (напр. статус на достъпа). Ние не използваме бисквитки или други технологии, които ни позволяват да проследяваме поведението Ви като потребител на нашия уебсайт.

Бисквитките се съхраняват на Вашето крайно устройство, така че Вие имате контрол над тях. Ако не искате да разпознаваме Вашето крайно устройство, можете да деактивирате или изтриете бисквитките, които вече са запазени в него – ръчно или автоматично – по всяко време и/или да блокирате съхранението на бисквитки с действие занапред, като направите съответната настройка във Вашия софтуер за уеб браузър, напр. „не приемам  бисквитките“ или нещо подобно. Повечето уеб браузъри също могат да бъдат конфигурирани по такъв начин, че съхраняването на бисквитки да се приема, само ако дадете съгласието си за всеки конкретен случай. Обикновено функцията „Помощ“ в лентата с менюта на Вашия уеб браузър Ви показва как да деактивирате или изтриете вече съхранени там бисквитки и как да откажете нови бисквитки. За подробности относно описаните опции, моля, вижте инструкциите, предоставени от производителя на Вашия уеб браузър.

Имайте предвид, че ако изтриете без блокиране, основните бисквитки и други технологии ще бъдат използвани отново, когато влезете в нашия уебсайт на по-късен етап. Имайте предвид също, че деактивирането, изтриването или блокирането на основни бисквитки може да повлияе на работата и функционалността на нашия уебсайт и може да доведе до недостъпност на определени характеристики и функции.

2. Обработване на данни по време на регистрация / вписване в портала

Когато регистрирате акаунт или се вписвате в портала, фирма Liebherr-IT Services GmbH обработва Ваши лични данни.

a) Какви данни се обработват по време на регистрацията/вписването?

Когато регистрирате aкаунт в портала, ние обработваме следните данни:

 • данните, които предоставяте по време на регистрацията/автентификацията
 • уникален потребителски идентификатор (UPN, електронен адрес, ID на кандидат),
 • записи като например дата на регистрация и дата и час на последното успешно вписване.

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни за следните цели:

 • регистриране на aкаунт
 • автентификация на Вашия aкаунт
 • централно управление на данните на aкаунта
 • поддръжка на Вашия акаунт

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Вашите данни се обработват с цел изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679).

3. Обработване на данните от профил на кандидат

В рамките на Вашия профил в портала, избраните от Вас компании от фирмената група Либхер, съвместно с фирма Liebherr-IT Services GmbH, обработват данни, свързани с Вас.

а) Какви данни се обработват, когато създавате профил?

Когато създавате профил в портала, ние обработваме следните данни:

1. идентификационни данни (име, адрес)
2. данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес)
3. автобиография
4. мотивационно писмо, ако е приложимо
5. сертификати / референции, ако е приложимо
6. съответната компания от концерна Либхер, в която работите понастоящем, ако е приложимо
7. автоматизирано известие относно свободни работни позиции въз основа на критерии за търсене, специално създадени и избрани от Вас (известия за свободни позиции), ако е приложимо.

Забележка: Никоя компания от фирмената група Либхер не събира умишлено специални категории лични данни от Вас (информация относно политически възгледи, раса или етнически произход; религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; здравословно състояние или сексуална ориентация), ако и доколкото това не се изисква от приложимото национално законодателство и/или пък не е разрешено от приложимото национално законодателство в полза на определени групи. Ето защо молим да не предоставяте информация съгласно горепосочените критерии във Вашето заявление за кандидатстване, освен ако това не се изисква в задължително за попълване поле.

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Фирма Liebherr-IT Services GmbH обработва тези данни за следните цели, доколкото е приложимо:

 1. За предоставяне на данни от профила на кандидата на избраните от Вас компании
 2. За автоматично известяване по имейл за свободни работни позиции въз основа на специално зададени критерии за търсене (известия за свободни позиции)
 3. За спазване на (i) законови изисквания (напр. задължителни срокове на съхранение съгласно данъчното и търговското право), (ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за законови съответствия (например списъци с данни за терористи и др.)
 4. За уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и установяване, упражняване и защита на правни претенции.

Избраните от Вас компании от фирмената група Либхер, където е приложимо, обработват Вашите данни за следните цели:

 1. За извършване на процедурата по подбора и предприемане на стъпки преди сключването на договор по отношение на конкретната свободна позиция, за която сте кандидатствал/а
 2. За избиране на кандидати за назначаване на алтернативни съответстващи работни позиции
 3. За спазване на (i) законови изисквания (напр. задължителни срокове на съхранение съгласно данъчното и търговското право), (ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за законови съответствия (например списъци с данни за терористи и др.)
 4. За уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и установяване, упражняване и защита на правни претенции.

Обработването на данни за други цели може да се извършва само, ако са спазени необходимите законови изисквания съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай, разбира се, ще спазим всички задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Правното основание за обработването на Вашите данни принципно е чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако съществуват по-специфични нормативни изисквания в съответното национално законодателство, то те ще бъдат приложени. Преглед на различните нормативни изисквания, свързани със защитата на личните данни в отделните държави може да намерите в Приложение 1.

Фирма Liebherr-IT Services GmbH и избраните от Вас компании от фирмената група Либхер обработват Вашите данни на следното/ите правно/и основание/я:

 1. Съгласие 
  (Член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679)
 2. Обработване на данни за изпълнение на договор/преддоговорно задължение 
  (Член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)
 3. Обработване на данни въз основа на легитимен интерес 
  (Член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679)
 4. Обработване на данни за изпълнение на законово задължение 
  (Член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679)

Нашите легитимни интереси са: икономически интереси.

Когато обработваме Вашите данни на база на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си от нас по всяко време с действие занапред.

Когато обработваме Вашите данни на основата на легитимен интерес, Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите данни, вземайки предвид разпоредбите на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ние обработваме Вашите данни само доколкото е необходимо за изпълнение на горепосочените цели.

4. Обработване на конкретни данни, свързани със заявлението за кандидатстване

Във връзка с Вашето заявление за конкретна позиция, компанията от фирмената група Либхер, публикуваща обявата, обработва данни, свързани с Вас.

а) Какви данни се обработват в рамките на заявленията за кандидатстване в портала?

Когато кандидатствате за конкретна обява за работа, ние обработваме следните данни в допълнение към данните от Вашия профил (вижте Раздел 3/а) в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство за всеки конкретен случай: приложимото национално законодателство зависи от държавата на пребиваване, посочена от Вас във Вашия профил, както и от държавата, за която се отнася обявената позиция.

8. позиция (позиции), за която/които сте кандидатствал/а
9. свързана с позицията автобиография, ако е приложимо
10. свързано с позицията мотивационно писмо, ако е приложимо
11. свързани с позицията референции, ако е приложимо
12. свързани с позицията допълнителни документи, ако е приложимо
13. пол, ако е приложимо
14. дата на раждане, ако е приложимо
15. националност, ако е приложимо
16. раса, ако е приложимо
17. статут на ветеран, ако е приложимо
18. статут на инвалид, ако е приложимо
19. етническа принадлежност, ако е приложимо
20. очаквана месечна или годишна заплата, включително валута на заплащане, ако е приложимо
21. срок на предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение, ако е приложимо
22. за външни кандидати – начин, по който са научили за свободната позиция
23. съгласие за осъществяване на контакт с предишни работодатели за потвърждение на препоръките, ако е приложимо
24. отговор на свързани с позицията въпроси, ако е приложимо
25. информация за възможни дати за интервю, ако е приложимо
26. входящо ниво
27. информация за областите/дейностите, които Ви интересуват

б) За какви цели обработваме Вашите данни?

Компанията от фирмената група Либхер, публикуваща обявата, обработва тези данни, които се състоят от данните от профила на кандидата и допълнителните данни, свързани с позицията, за следните цели, където е приложимо:

 1. За извършване на процедурата по подбора и предприемане на стъпки преди сключването на договор по отношение на конкретната свободна позиция, за която сте кандидатствал/а
 2. За спазване на (i) законови изисквания (напр. задължителни срокове на съхранение съгласно данъчното и търговското право), (ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за законови съответствия (например списъци с данни за терористи и др.)
 3. За уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и установяване, упражняване и защита на правни претенции.

Обработването на данни за други цели може да се извършва само, ако са спазени необходимите законови изисквания съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай, разбира се, ще спазим всички задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

в) На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Правното основание за обработването на Вашите данни принципно е чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако съществуват по-специфични нормативни изисквания в съответното национално законодателство, то те ще бъдат приложени. Преглед на различните нормативни изисквания, свързани със защитата на личните данни в отделните държави може да намерите в Приложение 1.

Вашите данни се обработват на следното/ите правно/и основание/я:

 1. Обработване на данни за изпълнение на договор/преддоговорно задължение 
  (Член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)
 2. Обработване на данни въз основа на легитимен интерес 
  (Член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679)
 3. Обработване на данни за изпълнение на законово задължение 
  (Член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679)

Нашите легитимни интереси са: икономически интереси.

Когато обработваме Вашите данни на основата на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си от нас по всяко време с действие занапред.

Когато обработваме Вашите данни на основата на легитимен интерес, Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите данни, вземайки предвид разпоредбите на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ние обработваме Вашите данни само доколкото е необходимо за изпълнение на горепосочените цели.

III. На кого и за какви цели предаваме Вашите данни? Какви категории лични данни предаваме?

Ние предаваме Вашите данни, където е приложимо, на:

 1. други дружества от концерна Либхер според избраната от Вас настройка за видимост в базата-данни с кандидати на фирмената група
 2. компанията от фирмената група Либхер, за чиято/чиито позиция/и сте кандидатствал/а
 3. нашите доставчици на услуги, които използваме за изпълнение на горепосочените цели
 4. съдилища, арбитражни съдилища, институции или юридически консултанти, ако това се изисква за спазване на приложимото законодателство или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

IV. Обработват ли се данните Ви извън пределите на Европейския съюз?

Прехвърлянето на данните към инстанции в държави извън Европейския съюз, респ. Европейското икономическо пространство (т.нар. трети държави) е разрешено само, ако Европейската комисия е решила, че в третата държава съществува адекватно ниво на защита на данните (чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679), или ако са налице подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или надзорния орган в конкретна процедура) и Вашите права са гарантирани, или ако трансферът на данните е допустим в особени случаи съгласно чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/679).

За настройка на видимостта на Вашия профил, която заявявате за други компании от фирмената група Либхер през базата-данни с кандидати, респ. в рамките на Вашето заявление за кандидатстване за конкретна позиция, в зависимост от държавата, в която се намирате, и държавата, в която е базирана съответната компания Либхер, може да се наложи предаване на Вашите данни отвъд националните граници, в това число на компании от фирмената група Либхер, ситуирани извън Европейския съюз, в държава без адекватно ниво на защита на данните съгласно чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679) и без подходящи гаранции съгласно чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/67. В този случай трансферът на данните се извършва съгласно чл. 49 параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/67.

Рискът от прехвърляне на данни в държави, в които нивото на защита на данните е по-ниско от установените за ЕС стандарти, може (какъвто е случаят например в САЩ) да се дължи на факта, че достъпът на властите не може да бъде изключен и Вашите данни биха могли да бъдат обработвани, без да сте информиран/а конкретно за това и без да разполагате с изпълними права и ефективни правни средства за защита по съображения за национална сигурност, наказателно преследване или за други цели в обществен интерес.

Предоставените от Вас данни, когато е приложимо, може да бъдат обработвани в следните държави от лицата, които извършват процедурата по подбор за компаниите от фирмената група Либхер:

 • Алжир
 • Аржентина
 • Азербайджан
 • Австралия
 • Бразилия
 • България
 • Чили
 • Китай
 • Дания
 • Германия
 • Финландия
 • Франция
 • Гана
 • Обединено кралство
 • Индия
 • Индонезия
 • Ирландия
 • Италия
 • Япония
 • Канада
 • Казахстан
 • Колумбия
 • Малайзия
 • Мароко
 • Мексико
 • Мозамбик
 • Нова Каледония
 • Нова Зеландия
 • Холандия
 • Нигерия
 • Норвегия
 • Австрия
 • Панама
 • Перу
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Русия
 • Замбия
 • Саудитска Арабия
 • Швеция
 • Швейцария
 • Сингапур
 • Испания
 • Южна Африка
 • Южна Корея
 • Тайланд
 • Чехия
 • Турция
 • Унгария
 • Обединени арабски емирства
 • Съединени американски щати

V. Кога изтриваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на съответната цел, освен ако Вие сте възразили ефективно срещу обработването на Вашите данни или сте оттеглили ефективно Вашето съгласие.

Вашият акаунт, включително свързаните с него данни, ще бъде изтрит една година след последното Ви вписване в него, освен ако не поискате по-ранното му изтриване. Две седмици преди Вашият акаунт да бъде изтрит за постоянно, ще бъдете уведомен/а за предстоящото изтриване, така че да имате възможност - ако желаете - да запазите акаунта си, като се впишете отново. Ако искате да изтриете акаунта си по-рано, можете да го направите сам/а в портала или да ни укажете да го направим ние. В този случай всички данни от Вашия акаунт ще бъдат изтрити незабавно. Всички заявления, свързани с Вашия акаунт, ще бъдат засегнати от изтриването, ако все още са в процес на обработка.

Като цяло съхраняваме Вашите обработени заявления за кандидатстване в рамките на срока, приложим в държавата на съответната публикувана работна позиция (Приложение 2). В Германия този срок е максимум шест месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не се изисква по-дълъг или по-кратък период на съхранение по правни причини, респ. поради законови изисквания. Срокът започва да тече от получаване на решението относно Вашата кандидатура. В допълнение към съхраняването на Вашето/ите заявление/я за кандидатстване за приложимия срок на съхранение от съответното дружество Либхер, обявило позицията, обработените вече заявления са достъпни само за Вас в рамките на Вашия акаунт, ако не сте ги изтрил/а. Най-късно при изтриването на Вашия акаунт, съдържащите се в него заявления също ще бъдат изтрити.

VI. До каква степен е налице автоматизирано вземане на решения в отделни случаи?

При установяване и провеждане на бизнес отношенията ние не използваме напълно автоматизирано вземане на решения съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако в отделни случаи се наложи ползването на такива процедури, ние ще Ви информираме за това отделно в настоящата декларация, доколкото това е предвидено в закона.

В. По какъв начин Вашите лични данни са защитени срещу неоторизиран достъп и загуба?

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, промяна или неправомерен достъп от трети страни. Във всеки случай достъп до Вашите данни от наша страна имат само оторизирани лица и то само, доколкото това е необходимо за целите, посочени по-горе.

Г. Права на субектите на данните и правото на подаване на жалба

В рамките на законовата уредба като субект на данните Вие имате право на:

 1. Информация/достъп до Вашите данни;
 2. Коригиране на неверни данни и допълване на непълни данни;
 3. Изтриване на Вашите данни, по-специално когато (1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящата политика за поверителност, (2) Вие сте оттеглили съгласието си и липсва друго правно основание за обработването, (3) Вашите данни са били обработвани незаконосъобразно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и не съществуват убедителни законови основания за обработването, които да имат преимущество.
 4. Ограничаване на обработването на Вашите данни, по-специално когато точността им се оспорва от Вас или обработването на данните Ви е неправомерно, но Вие сте поискали ограничаване на използването на данните, вместо изтриването им.
 5. Получаване на данните в структуриран, достъпен, подходящ за машинно четене формат, както и на предаване на данните Ви от нас директно към друг администратор.

Имайте предвид, че законосъобразността на обработването въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му остава незасегната от Вашето оттегляне. 

При предявяване на претенции относно горепосочените права, молим за разбиране от Ваша страна, че евентуално ще поискаме доказателства от Вас, че Вие сте човекът, за когото се представяте.

Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Д. Кое е лицето за контакт по въпросите, свързани със защитата на лични данни и как мога да се свържа с него?

Можете да се свържете с нас относно въпроси, свързани със защитата на личните данни:

HR IT
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Електронен адрес: MySuccess.DataPrivacy@liebherr.com

Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на следните координати:

Corporate Privacy
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Електронен адрес: datenschutz@liebherr.com

Приложения

Приложение 1: Специфични за отделните страни нормативни разпоредби, свързани със защитата на личните данни

Приложимото законодателство зависи от Вашата държава на пребиваване, посочена от Вас в профила Ви, както и от седалището на съответната компания Либхер в качеството й на администратор на лични данни.

 • Алжир: Ligji No. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar me Ligjin No. 48/2012
 • Австралия: Privacy Amendment (Enhancing Privacy Protection) Act 2012
 • Китай: за Хонконг, нормативни разпоредби на HKSAR; за Китайската народна република - приложимите правила и разпоредби за защита на личните данни
 • Дания: Act on the Processing of Personal Data (Act No. 429 dated May 31, 2000) - Persondataloven LOV nr 429 af 31/05/2000
 • Германия: Federal Data Protection Act [Bundesdatenschutzgesetz, BDSG]
 • Финландия: Act on Information Technology (523/1999) (Henkilötietolaki 1999/523)
 • Франция: Act No. 78-17 of January 6, 1978, on Data Processing, Archives, and Fundamental Freedoms (Loi “Informatique, fichier et Libertés” du 6 janvier 1978 et avenants)
 • Гана: Закон 2012 843
 • Обединено кралство: Data Protection Act 1998
 • Малайзия: Personal Data Protection Act, 2010
 • Мексико: Artículos 6, 8, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Членове 6, 8, 15 и 16 от Федералния закон за защита на личните данни във владение на физически лица)
 • Нова Зеландия: Privacy Amendment (Enhancing Privacy Protection) Act 2012
 • Нидерландия: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Нидерландски закон за поверителност)
 • Норвегия: Закон за личните данни от 2000 г. (Personvernloven)
 • Австрия: Data Protection Act [Datenschutzgesetz, DSG] 2000
 • Полша: Закон за защита на личните данни към 29 август 1997 г.
 • Румъния: Закон 677/2001
 • Русия: Federal Law of July 27, 2006, N 152-FZ ON PERSONAL DATA
 • Швеция: Закон за поверителност на данните: (1998:204) (Personuppgiftslagen (PuL))
 • Швейцария: Закон за защита на данните [Datenschutzgesetz] (DSG 235.1)
 • Сингапур: Закон за защита на личните данни 2012 г.
 • Испания: Органичен закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни
 • Южна Африка: Protection of Personal Information Act 3 of 2013
 • Чехия: Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Турция: 6698 Защита на личните данни
 • Унгария: Закон CXII от 2011 г. за правото на самоопределение в областта на информацията и свободата на информацията
 • Обединени арабски емирства:
 • Съединени американски щати: (1) US-Switzerland Safe Harbor Framework; (2) US – European Union Safe Harbor Framework; (3) 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H

Приложение 2: Нормативно определени срокове на съхранение на лични данни в рамките на подбора в отделните страни

По-долу са изброени приложимите срокове на съхранение в рамките на подбора на кандидати, установени в отделните държави:

 • Алжир: 6 месеца
 • Аржентина: 6 месеца
 • Азербайджан: 6 месеца
 • Австралия: 6 месеца
 • Бразилия: 6 месеца
 • България: 6 месеца
 • Чили: 6 месеца
 • Китай: 6 месеца
 • Дания: 6 месеца
 • Германия: 6 месеца
 • Финландия: 6 месеца
 • Франция: 24 месеца
 • Гана: 6 месеца
 • Обединено кралство: 6 месеца
 • Индия: 6 месеца
 • Индонезия: 6 месеца
 • Ирландия: 12 месеца
 • Италия: 6 месеца
 • Япония: 6 месеца
 • Канада: 12 месеца
 • Казахстан: 6 месеца
 • Колумбия: 6 месеца
 • Малайзия: 6 месеца
 • Мароко: 6 месеца
 • Мексико: 6 месеца
 • Мозамбик: 3 месеца
 • Нова Каледония: 6 месеца
 • Нова Зеландия: 6 месеца
 • Нидерландия: 6 месеца
 • Нигерия: 6 месеца
 • Норвегия: 6 месеца
 • Австрия: 7 месеца
 • Полша: 6 месеца
 • Португалия: 6 месеца
 • Румъния: 6 месеца
 • Русия: 6 месеца
 • Замбия: 6 месеца
 • Саудитска Арабия: 6 месеца
 • Швеция: 6 месеца
 • Швейцария: 6 месеца
 • Сингапур: 6 месеца
 • Испания: 6 месеца
 • Южна Африка: 3 месеца
 • Южна Корея: 6 месеца
 • Тайланд: 6 месеца
 • Чехия: 6 месеца
 • Турция: 6 месеца
 • Унгария: 6 месеца
 • Обединени арабски емирства: 6 месеца
 • Съединени американски щати: 24 месеца

 

Версия: февруари 2024 г.